1. lutetium

    lutetium, tidigare lutet, geologisk ålder, ca 49–40 miljoner år före nutid, som utgör mellersta delen av mellersta epoken (eocen) av perioden paleogen.
  2. Lutetia

    Lutetia, Lutetia Parisiorum (lat., ’parisiernas [en keltisk stam] Lutetia’), det antika namnet på Paris.
  3. lutetium

    lutetium, grundämne som tillhör lantaniderna i det periodiska systemets grupp 3.