1. lybsk

  ly´bsk adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 3. Sten Sture

  Sture, Sten, d.y., född 1492 eller 1493, död 3 eller 5 februari 1520, riksföreståndare från 1512; jämför släktartikel Sture.
 4. nordiska sjuårskriget

  nordiska sjuårskriget, det krig som Sverige 1563–70 förde med Danmark och Lübeck, understödda av Polen.

 5. Valdemar Birgersson

  Valdemar Birgersson, född ca 1240, död 1302, kung av Sverige 1250–75, son till Birger jarl och kung Erik Erikssons syster Ingeborg.
 6. Kiel

  Kiel, huvudstad i delstaten Schleswig–Holstein, norra Tyskland; 241 500 invånare (2014).
 7. Usedom

  Usedom, polska Uznam, ö vid södra östersjökusten; 445 km 2.
 8. grevefejden

  grevefejden (danska grevens fejde), benämning på det inbördeskrig om tronföljden i Danmark efter Fredrik I som fördes 1534–36 med bl.a. svensk och lybsk inblandning.
 9. Mars

  Mars, även kallat Makalös, örlogsskepp sjösatt 1563 i Kalmar och förlist året därpå utanför Öland i ett sjöslag under det nordiska sjuårskriget.
 10. Klement

  Klement ( Clement), kallad ”Skipper Klement”, död 1536, dansk kaparkapten.