1. lycka

  lycka, folkloristisk term.
 2. lycka

  lycka, folkloristisk term.
 3. lyckta dörrar

  lyckta dörrar, stängda dörrar, benämning inom processrätten då en domstol beslutar att allmänheten inte ska ha tillträde till rättssalen under hela eller delar av en förhandling; den sker ”inom lyckta dörrar”.

 4. lycka

  lycka, inhägnad mindre åker eller äng, enskilt ägd och nyttjad.
 5. Lycksele

  Lycksele, kommun och tätort i Lappland (Västerbottens län).

 6. lyckobrev

  lyckobrev, blad som förr såldes på marknader och tivolin, med tryckta spådomar rörande köparens öde.
 7. lycka

  lycka, jägarterm för en förföljd skogs- eller fälthares undanmanöver.
 8. lyckopiller

  lyckopiller, tidigare populär benämning på lugnande medel, särskilt bensodiazepiner för deras ibland euforiframkallande effekt.
 9. Lycksele

  Lycksele, församling i Luleå stift, Lycksele kommun, Lappland (Västerbottens län); 12 172 invånare (2016).

 10. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.