1. LYD

  LYD, internationell beteckning för libysk dinar, valuta i Libyen.
 2. lyder

  lyder, forntida indoeuropeisk folkgrupp, invånare i Lydien.
 3. lydnadsplikt

  lydnadsplikt, inom arbetsrätten skyldighet för arbetstagare att lyda anvisningar och order från arbetsgivaren.
 4. Lydia Wahlström

  Wahlström, Lydia, 1869–1954, historiker, pedagog, författare, centralgestalt i den svenska kvinnorörelsen.
 5. lydnadsbrott

  lydnadsbrott, brott som begås av krigsman som vägrar eller underlåter att lyda en förmans order eller som otillbörligen dröjer med att fullgöra ordern.
 6. Lydien

  Lydien, forntida region i västra Mindre Asien mellan floderna Kaikos och Maiandros (nuvarande Bakır Çay och Büyük Menderes).
 7. lydiska

  lydiska, indoeuropeiskt anatoliskt språk, känt genom över 50 inskrifter från Lydien, de flesta från Sardes.
 8. lydnadsdressyr

  lydnadsdressyr, tidigare appelldressyr, innebär att hund bibringas så god lydnad att den agerar endast på förares kommando och f.ö. förhåller sig passiv.
 9. Lydia Skottsberg

  Skottsberg, Lydia, 1877–1948, konstnär, syster till Carl Skottsberg.
 10. lydisk tonart

  lydisk tonart, benämning på dels en antik grekisk tonart bestående av två likadant uppbyggda fyrtonsgrupper, motsvarande (i fallande ordning) våra tonbokstäver f-e-d-c-b-a-g-f, dels den femte tonarten i det på 800-talet uppställda systemet av kyrkotonarter, dvs. tonerna f-g-a-h-c-d-e-f, som skiljer sig från durskalan på f genom den fjärde tonen, h, som bildar en överstigande kvart (tritonus) mot grundtonen.