1. lyft

  lyft subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lyft-en
  Svensk ordbok
 2. lyftkran

  lyftkran är en anordning som kan lyfta upp gods, flytta det och sätta ner det någon annanstans.
 3. lyftning

  lyftning, term i generativ grammatik, använd om antagna transformationer som ”lyfter” konstituenter ur en underordnad sats till en överordnad.
 4. lyftblock

  lyftblock, lyftanordning bestående av ett eller flera linhjul, lina och ev. lintrumma.
 5. lyfttruck

  lyfttruck, truck som kan lyfta och bära last.
 6. lyftningsplan

  lyftningsplan, vanligtvis den plan enligt vilken beställaren av en byggnadsentreprenad skall betala likvider för det utförda arbetet.
 7. lyftesten

  lyftesten, lyftsten , drängasten, tung sten som starka personer förr prövade sina kroppskrafter på.
 8. lyftkraftskoefficient

  lyftkraftskoefficient, dimensionslöst mått på lyftkraft som erhålls genom division av lyftkraften med lämpligt referensvärde, vanligen kopplat till vingarean och det dynamiska trycket.
 9. lyftkrok

  lyftkrok, krokliknande handredskap för lyftning eller dragning av rundvirke vid skogsavverkning.
 10. lyftsax

  lyftsax, handredskap för lyftning och dragning av rundvirke vid skogsavverkning.