1. lys

  lys, upplösning av celler, vävnader eller molekyler.
 2. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 3. lysdiod

  lysdiod, LED, engelska, halvledardiod som utsänder ljus när ström flyter genom den (jämför diod).
 4. lysozym

  lysozym, muramidas, ett enzym som katalyserar spjälkningen av glykosidbindningar mellan sockerarterna N-acetyl­glu­kos­amin och N-acetylmuraminsyra.
 5. Lysistrate

  Lysistrate (grekiska Lysistratē), titelperson i Aristofanes komedi från 411 f.Kr.
 6. lysin

  lysin, Lys, K, en av de 20 vanliga aminosyrorna i proteiner.
 7. Lysekil

  Lysekil är namnet på både en kommun och en stad i Lysekils kommun i Bohuslän.

 8. lysrör

  lysrör, lågtrycksurladdningslampa i vilken ljuset alstras med hjälp av kvick­sil­ver­ånga, vanligen i form av ett glasrör med en elektrod i vardera änden.
 9. lysogeni

  lysogeni, företeelsen att arvsmassa från ett bakterievirus, en bakteriofag, byggts in i en bakteries arvsmassa.
 10. lysning

  lysning, offentligt tillkännagivande i kyrkan att en man och en kvinna skulle ingå äktenskap.