1. lys

  lys, upplösning av celler, vävnader eller molekyler.
 2. Lyse

  Lyse, församling i Göteborgs stift, Lysekils kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 1 593 invånare (2016).

 3. lysande organismer

  lysande organismer, se lysorgan och bioluminiscens.
 4. lysin

  lysin, term inom cellbiologi, mikrobiologi och medicin för substanser som löser upp celler, t.ex. hemolysin, streptolysin.
 5. lysin

  lysin, Lys, K, en av de 20 vanliga aminosyrorna i proteiner.
 6. lysmaskar

  lysmaskar, Lampyridae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar cirka 2 000 arter.

 7. lysimeter

  lysimeter, instrument som används för att mäta avdunstningen från mark och vegetation (evapotranspirationen) och vattnets vertikala rörelse i marken.
 8. lysozym

  lysozym, muramidas, ett enzym som katalyserar spjälkningen av glykosidbindningar mellan sockerarterna N-acetyl­glu­kos­amin och N-acetylmuraminsyra.
 9. lysogeni

  lysogeni, företeelsen att arvsmassa från ett bakterievirus, en bakteriofag, byggts in i en bakteries arvsmassa.
 10. lysolecitin

  lysolecitin, en kemisk förening som förekommer i två former: 1-α- och 2-β-lysolecitin, vilka härleds från lecitin genom borttagande av en fettsyra i 2- respektive 1-ställning.