1. lysande

  ly`sande adj., ingen böjning ORDLED: lys-ande
  Svensk ordbok
 2. lysande organismer

  lysande organismer, se lysorgan och bioluminiscens.
 3. Lysander

  Lysander, spartansk fältherre, se Lysandros.
 4. Per Lysander

  Lysander, Per, född 1944, författare och teaterman, professor i dramatik och dramaturgi vid Dramatiska institutet i Stockholm 1997–2001, rektor där 2001–11; sonsons son till Albert Lysander.
 5. Albert Lysander

  Lysander, Albert, 1822–90, litteraturhistoriker, filolog, professor i latin i Lund från 1864.
 6. Lyse

  Lyse, församling i Göteborgs stift, Lysekils kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 1 593 invånare (2016).

 7. lys

  lys, upplösning av celler, vävnader eller molekyler.
 8. lysa

  1ly`sa subst. ~n lysor ORDLED: lys-an
  Svensk ordbok
 9. lysa upp

  lysa upp´ verb lyste lyst, pres. lyser ORDLED: lys-er
  Svensk ordbok
 10. lyse

  ly`se subst. ~t ~n ORDLED: lys-et
  Svensk ordbok