1. mäklare

  mäklare är en person eller ett företag som mot betalning hjälper till när två personer eller två företag köper och säljer något till varandra.
 2. Theodore Roosevelt

  Roosevelt, Theodore, född 27 oktober 1858, död 6 januari 1919, amerikansk politiker (republikan), president 1901–09.

 3. Rudolf Hess

  Hess, Rudolf, 1894–1987, tysk politiker (nazist).
 4. bostadsmarknad

  bostadsmarknad, sammanfattande benämning på de marknader där bostäder efterfrågas.

 5. Arvid Lindman

  Lindman, Arvid, född 19 september 1862, död 9 december 1936, industriledare och politiker (höger), statsminister 1906–11 och 1928–30.
 6. utsläppsrätt

  utsläppsrätt, tillstånd att släppa ut en viss mängd växthusgaser under en fastställd tidsperiod.

 7. mäkla

  mä`kla verb ~de ~t ORDLED: mäkl-ar SUBST.: mäklande, mäkling
  Svensk ordbok
 8. mäklare

  mä`klare subst. ~n äv. mäklarn, plur. ~, best. plur. mäklarna ORDLED: mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 9. fastighetsmäklare

  fastighetsmäklare, person som yrkesmässigt förmedlar bl.a. fastigheter och bostadsrätter.
 10. broker

  broker, internationell benämning på mäklare.