1. människans utveckling

  människans utveckling, människans evolution från den tidpunkt då våra förfäder skildes från förfäderna till våra närmsta nu levande släktingar, schimpanserna.

 2. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter, mänskliga fri- och rättigheter, begrepp inom den internationella rätten och politiken.
 3. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 4. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 5. människoapor

  människoapor, grupp smalnäsapor som omfattar alla arter utom människa i familjen hominider, det vill säga schimpanser, gorillor och orangutanger.

 6. människohandel

  människohandel, brott som omfattar vissa förberedande åtgärder för att exploatera andra människor, oftast i syfte att tjäna pengar.

 7. människokroppen

  människokroppen, se människan samt artiklar om enskilda kroppsdelar ( arm, hand, ben, fot, huvud etc.), organ ( hjärna, hjärta, lever, njure etc.) och organsystem ( blodomlopp, immunsystem, matspjälkning, nervsystem, skelett, skelettmuskulatur etc.).
 8. mänskliga fri- och rättigheter

  mänskliga fri- och rättigheter, se mänskliga rättigheter.
 9. mängdteori

  mängdteori, mängdlära, matematisk teori om mängder, i sina huvuddrag utvecklad av Georg Cantor vid slutet av 1800-talet.
 10. människoraser

  människoraser, se ras (Människan).