1. de tre vise männen

  de tre vise männen är ett annat uttryck för heliga tre konungar.
 2. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 3. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 4. aboriginer

  aboriginer, australier, benämning på Australiens ursprungliga befolkning.
 5. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 6. enkammarsystem

  enkammarsystem, politisk ordning där parlamentet består av endast en kammare.
 7. domstol

  domstol är ett statligt organ som har till uppgift att döma i bland annat brottmål och tvistemål.
 8. folkmordet på armenierna

  folkmordet på armenierna, massmord på den armeniska befolkningen i Osmanska riket, förövat av en inre krets inom det styrande ungturkiska partiet Kommittén för enhet och framsteg och dess medhjälpare 1915–17.
 9. tre männens lovsång

  tre männens lovsång, egentligen de tre männens lovsång i den brinnande ugnen , hymn, se Benedicite.
 10. Orion

  Orion är en stjärnbild på himmelsekvatorn, av många ansedd som den vackraste stjärnbilden man kan se från Sverige.