1. tre männens lovsång

  tre männens lovsång, egentligen de tre männens lovsång i den brinnande ugnen , hymn, se Benedicite.
 2. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 3. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 4. aboriginer

  aboriginer, australier, benämning på Australiens ursprungliga befolkning.
 5. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 6. enkammarsystem

  enkammarsystem, politisk ordning där parlamentet består av endast en kammare.
 7. folkmordet på armenierna

  folkmordet på armenierna, massmord på den armeniska befolkningen i Osmanska riket, förövat av en inre krets inom det styrande ungturkiska partiet Kommittén för enhet och framsteg och dess medhjälpare 1915–17.
 8. Lysistrate

  Lysistrate (grekiska Lysistratē), titelperson i Aristofanes komedi från 411 f.Kr.
 9. hajj

  hajj, vallfärden till Mekka, islams femte ”grundpelare”, obligatorisk för varje muslim som har möjlighet att företa den.
 10. de tre vise männen

  de tre vise männen är ett annat uttryck för heliga tre konungar.