1. äkta människor

  äkta människor, Homo, släkte homininer med en enda nu levande art, den moderna människan ( Homo sapiens).
 2. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 3. Möss och människor

  Möss och människor, Of Mice and Men, roman av den amerikanske författaren John Steinbeck, utgiven 1937.

 4. människorov

  människorov, brott mot frihet och frid som begås av den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada sitt offer till liv eller hälsa, tvinga honom till tjänst eller utöva utpressning.
 5. människoraser

  människoraser, se ras (Människan).
 6. människorov

  människorov [män`iʃo-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: männ-isko--rov-et
  Svensk ordbok
 7. människorätt

  männ`iskorätt subst. ~en ORDLED: männ-isko--rätt-en
  Svensk ordbok
 8. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 9. maneter

  maneter, Scyphozoa, klass nässeldjur som har världsvid utbredning i alla hav och som omfattar ca 200 arter i ordningarna bägarmaneter, ringmaneter, skivmaneter, lungmaneter och kubmaneter; kubmaneter får dock numera ofta utgöra en egen klass.
 10. covid-19

  covid-19, luftvägssjukdom orsakad av ett virus i gruppen coronavirus; viruset identifierades första gången hos människa i Kina 2019.