1. Mänsklighet

  Mänsklighet, antinazistisk kulturtidskrift utgiven 1934 av Clartés förlag med Albin Amelin som redaktör.
 2. mänskliga faktorn

  mänskliga faktorn, benämning på mänskligt felhandlande som olycksorsak.
 3. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter, mänskliga fri- och rättigheter, begrepp inom den internationella rätten och politiken.
 4. mänskliga fri- och rättigheter

  mänskliga fri- och rättigheter, se mänskliga rättigheter.
 5. mänsan

  män´san adv. ORDLED: män-san
  Svensk ordbok
 6. mänsklighet

  mänsklighet [män`sk-] subst. ~en ORDLED: mänsk-lig-het-en
  Svensk ordbok
 7. mänsklig

  mänsklig [män`sk-] adj. ~t ORDLED: mänsk-lig
  Svensk ordbok
 8. mänska

  mänska se människa
  Svensk ordbok
 9. Vi Mänskor

  Vi Mänskor, tidskrift utgiven av Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV), grundad 1947 som medlemsblad för SKV under namnet Vi Kvinnor i demokratiskt världsförbund.
 10. Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön

  Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön, internationell miljövårdskonferens i FN:s regi som ägde rum i Stockholm 5–16 juni 1972.