1. Märtha

  Märtha, 1901–54, norsk kronprinsessa, dotter till prins Carl av Sverige, gift 1929 med dåvarande kronprins Olav (sedermera Olav V) av Norge.
 2. Märta Stenevi

  Stenevi, Märta, född 1976, politiker (miljöpartist), språkrör samt jämställdhets- och bostadsminister sedan 2021. 

 3. märr

  märr, sto , häst av honkön, ofta använd benämning i betydelsen avelssto.
 4. märs

  märs, plattform på segelfartyg nära toppen av en undermast.
 5. Märtha Louise

  Märtha Louise, född 1971, norsk prinsessa.

 6. förlängda märgen

  förlängda märgen, medulla oblongata , den koniskt formade delen av hjärnstammen mellan hjärnbryggan och ryggmärgen.
 7. märgelsten

  märgelsten, finkornig, i regel tämligen massiv, kalkig och lerig sedimentär bergart, bestående av karbonatmineral (oftast kalkspat, ibland även dolomit) och lermineral i ungefär lika proportioner, minst 35 och som mest 65 %.
 8. märghåla

  märghåla, cavitas medullaris , hålrum i de långa rörbenens mellanstycke ( diafys) som innehåller gul benmärg (fettvävnad).
 9. Märta Måås-Fjetterström

  Måås-Fjetterström, Märta, 1873–1941, textilkonstnär, lärare vid Kulturens vävskola i Lund 1902–05, föreståndare för Malmöhus läns hemslöjdsförening 1905–11.
 10. CE-märkning

  CE-märkning, obligatoriskt anbringande av ett av EU antaget märke, CE-märket, på produkter som uppfyller grundläggande hälso-, miljö- eller säkerhetskrav i EU-direktiv.