1. märke

  märke, den yttersta delen av pistillen i blommor, ofta uppdelad i två eller flera flikar, som ibland är fjäder- eller pensellika, ibland knapplika.
 2. märke

  märke, märkesboj, rundningsmärke, flytande föremål som används för att utmärka en kappseglingsbana.
 3. märkesdag

  märkesdag, dag i almanackan som förr hade sin särskilda innebörd som kalendarisk hållpunkt för igångsättandet eller avslutandet av ett årstidsbundet arbete och/eller som ägnad för tydor om t.ex. väder och årsväxt.
 4. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 5. S-märke

  S-märke, certifieringsmärke som visar att elektrisk materiel är opartiskt provad och godkänd av SEMKO.
 6. märkesvara

  märkesvara, vara som marknadsförs under ett visst varumärke.
 7. märkesman

  märkesman, medeltida nordisk benämning på en kunglig fanbärare med ursprung i den norska hirden (kungens livvakt).
 8. Märket

  Märket, fyr på skär med samma namn i Södra Kvarken, Ålands hav, omedelbart öster om gränsen mellan Sverige och Finland.
 9. märkesförfalskning

  märkesförfalskning, förfalskningsbrott som förövas av den som eftergör gällande värdemärken, t.ex. frimärke, eller offentlig kontrollmärkning av t.ex. mått eller vikt.
 10. märkeshöns

  märkeshöns, avelsmaterial av höns som produceras av ett fåtal multinationella företag och säljs i form av s.k. grandparents.