1. märklig

  mär`klig adj. ~t ORDLED: märk-lig
  Svensk ordbok
 2. märke

  märke, den yttersta delen av pistillen i blommor, ofta uppdelad i två eller flera flikar, som ibland är fjäder- eller pensellika, ibland knapplika.
 3. märke

  märke, märkesboj, rundningsmärke, flytande föremål som används för att utmärka en kappseglingsbana.
 4. S-märke

  S-märke, certifieringsmärke som visar att elektrisk materiel är opartiskt provad och godkänd av SEMKO.
 5. märka

  mär`ka verb märkte märkt, pres. märker ORDLED: märk-er SUBST.: märkande (till 1 och 2), märkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 7. k-märka

  k-märka [kå`-] verb k-märkte k-märkt, pres. k-märker el. K-märka [kå`-] K-märkte K-märkt, pres. K-märker ORDLED: k--märk-er, K--märk-er SUBST.: k-märkande, k-märkning, K-märkande, K-märkning
  Svensk ordbok
 8. S-märkt

  S-märkt [es`-] adj., neutr. ~ ORDLED: S--märk-ta
  Svensk ordbok
 9. snok

  snok eller vanlig snok är Sveriges största orm, upp till en dryg meter lång.
 10. koto

  koto, japansk brädcittra.