1. mättad lösning

  mättad lösning, lösning som innehåller den största mängd av viss upplöst substans som kan uppnås.
 2. mättat fett

  mättat fett, näringsfysiologisk term för fett med hög andel av mättade fettsyror.
 3. mätning

  mätning, serie åtgärder varmed en egenskap hos en företeelse, ett objekt eller ett ämne kan uttryckas med siffror på ett sådant sätt att relationer mellan empiriska företeelser representeras med relationer mellan tal.
 4. mätteknik

  mätteknik, se mätning.
 5. mättnadskinetik

  mättnadskinetik, en kemisk reaktions hastighet då denna övergår från att vara direkt proportionell mot koncentrationen av ett reagerande ämne till att bli oberoende av densamma.
 6. mättnadstryck

  mättnadstryck, mättnadsångtryck , tryck vid vilket gasfasen (ångan) av ett ämne är i jämvikt med den flytande fasen (vätskan) alternativt med dess fasta fas.
 7. mättad förening

  mättad förening, egentligen ämne vars molekyler är sammanhållna av enbart enkelbindningar.
 8. mät

  mät, i uttrycket ”ta i mät” detsamma som utmätning.
 9. mätnoggrannhet

  mätnoggrannhet, grad av överensstämmelse mellan ett mätresultat och det sanna värdet på mätstorheten.
 10. mättad färg

  mättad färg, färgton med högsta möjliga klarhet och lyskraft; färgmaterial som innehåller så mycket färgpigment att dess lyskraft och klarhet inte ökas genom att ytterligare pigment tillförs.