1. 1må verb ~dde ~tt, pres. ~r
  Svensk ordbok
 2. 2må verb, pres., pret. ~tte
  Svensk ordbok
 3. addatur

  addatur, adde, add., ’må tillsättas’, ’tillsätt’ (särskilt på recept).
 4. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 5. requiescat in pace

  requiescat in pace, må hen vila i frid; bön i den latinska begravningsliturgin.
 6. deleatur

  deleatur, korrekturtecken som anger borttagning.
 7. audiatur et altera pars

  audiatur et altera pars, rättsprincipen att ingen ska dömas ohörd.
 8. cedant arma togae

  cedant arma togae, må vapnen vika för togan; en ofta citerad första hälft av en dikt av Cicero, som skrev den med tanke på sin egen statsmannagärning.
 9. imprimatur

  imprimatur, tillstånd att trycka en skrift.
 10. rekonvalescens

  rekonvalescens, detsamma som konvalescens.