1. Carl Michael Bellman

  Bellman, Carl Michael, född 4 februari 1740, död 11 februari 1795, skald och den svenska visans förgrundsgestalt.
 2. indisk mat

  indisk mat. Med de stora skillnader som föreligger i såväl religiösa som klimat- och odlingsmässiga förhållanden är det en grov förenkling att tala om ett indiskt kök som en enhet.

 3. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.
 4. Friedrich Engels

  Engels, Friedrich, född 28 november 1820, död 5 augusti 1895, tysk socialist, Marx medarbetare.
 5. kristdemokrater

  kristdemokrater, benämning på kristet borgerliga partier och deras sympatisörer främst i Europa och Latinamerika.
 6. kvantelektrodynamik

  kvantelektrodynamik, QED (engelska quantum electrodynamics), teorin för den elektromagnetiska strålningens kvantisering och dess växelverkan med materia, särskilt atomer och elektroner.
 7. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 8. jass

  jass, schweiziskt kortspel av nederländskt ursprung.
 9. Triton

  Triton, Neptunus I, den största av Neptunus månar, upptäckt 1846 omedelbart efter moderplanetens upptäckt.
 10. måhända

  måhän`da adv. ORDLED: må--hända
  Svensk ordbok