1. målsägande

  målsägande, målsägare, den som direkt och på ett påtagligt sätt drabbats av ett brott, den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.
 2. målsägandebiträde

  målsägandebiträde, förordnas av domstol vid förundersökning och rättegång i mål som rör grövre sexuella övergrepp och andra mål där det kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av biträde, t.ex. vid grövre brott med inslag av våld eller annan integritetskränkning.
 3. målsägare

  målsägare är ett annat ord för målsägande.
 4. tilltalad

  tilltalad, i brottmålsprocessen benämning på den misstänkte gärningsmannen efter det att åtal väckts i domstol.
 5. målsägande

  må`lsägande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: måls--äg-and-en
  Svensk ordbok
 6. åtal

  åtal, talan i brottmål om ansvar för brott.
 7. plädering

  plädering är den avslutande delen av en rättegång.
 8. vittne

  vittne, inom processrätten person som utan att vara part används som kunskapskälla för att i rättegång utreda det händelseförlopp som är av betydelse i målet.
 9. fredlös

  fredlös, fågelfri, biltog, i äldre tid den person som på grund av begånget brott, oftast dråp, var utstött från rättssamhället och såsom sådan rättslös.
 10. Jean Racine

  Racine, Jean, född 22 december 1639, död 21 april 1699, fransk dramatiker.