1. måste

  2mås`te subst. ~t ~n ORDLED: måst-et
  Svensk ordbok
 2. måste

  1mås`te verb, pres. och pret. måste, sup. måst, inf. måsta saknas utom i finlandssvenska
  Svensk ordbok
 3. Måstena

  Måstena, herrgård i Bälinge socken, Nyköpings kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 4. Anna Norrie

  Norrie, Anna, född Pettersson, 1860–1957, sångerska.
 5. australisk fotboll

  australisk fotboll, egentligen Australian rules football, ett snabbt och hårt bollspel som spelas av två artonmannalag på en stor oval spelplan.
 6. vanlig näbbmus

  vanlig näbbmus, Sorex araneus, art i däggdjursfamiljen näbbmöss.
 7. Braggs lag

  Braggs lag (uppställd av Lawrence Bragg) anger villkoret för att strålning reflekteras i en kristall.
 8. Carnac

  Carnac, ort i departementet Morbihan i södra Bretagne, Frankrike, känd för en mängd märkliga megalitiska monument och gravhögar från den yngre stenåldern på 2000-talet f.Kr.
 9. maniok

  maniok är en hög ört som ser ut som en buske och har många, långa knölrötter.

 10. pollination

  pollination, pollinering, hos växter transporten av pollenkorn från den plats där pollenet bildas, till pistillens märke eller direkt till fröämnet.