1. Måstena

  Måstena, herrgård i Bälinge socken, Nyköpings kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 2. måste

  2mås`te subst. ~t ~n ORDLED: måst-et
  Svensk ordbok
 3. måste

  1mås`te verb, pres. och pret. måste, sup. måst, inf. måsta saknas utom i finlandssvenska
  Svensk ordbok
 4. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 5. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 8. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 9. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 10. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.