1. svanar

  svanar är Sveriges tyngsta fåglar.
 2. nedrustning

  nedrustning, reduktion av försvarsorganisation vad avser kostnader, omfång, materielinnehav eller materielens egenskaper.

 3. Rainer Maria Rilke

  Rilke, René ( Rainer) Maria, född 4 december 1875, död 29 december 1926, tysk diktare.
 4. Rasmus Rask

  Rask, Rasmus, född 22 november 1787, död 14 november 1832, dansk språkforskare, en av de stora banbrytarna inom den jämförande indoeuropeiska språkvetenskapen.
 5. art

  art, species, enhet som omfattar individer som är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.
 6. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 7. Eugène Guillevic

  Guillevic, Eugène, 1907–97, fransk poet.
 8. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 9. bibliotek

  bibliotek, en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i allmänhet förvaras i för ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal; termen används även om själva lokalen.
 10. efterkrigstiden

  efterkrigstiden, allmän betydelse benämning på en period som infaller efter ett krigstillstånd. I västerländsk mening avses vanligen perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till våra dagar.