1. möjlighet

  möjlighet, en av de viktigaste aletiska modaliteterna.
 2. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 3. möjlig

  möj`lig adj. ~t ORDLED: möj-lig
  Svensk ordbok
 4. spinning jenny

  spinning jenny, spinnmaskin som James Hargreaves konstruerade 1764.
 5. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 6. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 7. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 8. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 9. Krishna

  Krishna är en av guden Vishnus uppenbarelseformer inom hinduismen.
 10. lutande plan

  lutande plan är ett hjälpmedel för att spara kraft.