1. möjligen

  möj`ligen adv. ORDLED: möj-lig-en
  Svensk ordbok
 2. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 3. spinning jenny

  spinning jenny, spinnmaskin som James Hargreaves konstruerade 1764.
 4. möjlighet

  möjlighet, en av de viktigaste aletiska modaliteterna.
 5. lutande plan

  lutande plan är ett hjälpmedel för att spara kraft.
 6. Krishna

  Krishna är en av guden Vishnus uppenbarelseformer inom hinduismen.
 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 9. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten är den lägsta temperatur som kan finnas.

 10. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.