1. möjliggöra

  möj`liggöra verb möjliggjorde möjliggjort, pres. möjliggör ORDLED: möj-lig--gjor-de SUBST.: möjliggörande
  Svensk ordbok
 2. spökdjur

  spökdjur, Tarsiidae, familj primater i underordningen spökdjur ( Tarsioidea) med 4–5 arter, alla i släktet Tarsius, på Sundaöarna och Filippinerna.
 3. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.
 4. vändskiva

  vändskiva, kopplingsanordning mellan dragbil och påhängsvagn som möjliggör rörelser i såväl vertikal som horisontell led.
 5. jonkanaler

  jonkanaler, proteiner som möjliggör transport av föreningar genom biologiska membraner, se jontransport.
 6. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.
 7. Z-koppling

  Z-koppling, sicksackkoppling, inom elektrotekniken en metod att koppla en trefaslindning i en transformator.
 8. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 9. öra

  öra, hos landryggradsdjur inklusive människa parigt jämvikts- och hörselorgan bestående av ljudledande strukturer samt hinnlabyrinten.
 10. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.