1. kemisk evolution

  kemisk evolution, utvecklingsprocess ledande till sådana kemiska föreningar som möjliggjort uppkomsten av liv på jorden.
 2. Kodacolor

  Kodacolor ®, negativ färgfilm utvecklad av Kodak på 1940-talet.
 3. rullpall

  rullpall, lastpall försedd med hjul och vanligen även med grindar som bildar en behållare.
 4. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 5. halvledarteknik

  halvledarteknik, sammanfattande benämning på ett teknikområde som omfattar såväl tillverkning av halvledarkomponenter som deras användning vid konstruktion av elektroniska kretsar.
 6. polyteni

  polyteni uppkommer genom att kromosomer kopieras ett antal gånger utan att kopiorna skiljs från varandra.
 7. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 8. Östafrikanska utvecklingsbanken

  Östafrikanska utvecklingsbanken, engelska East African Development Bank (EADB), Kampala, regional utvecklingsbank för Rwanda, Kenya, Tanzania och Uganda, inrättad efter tillkomsten av East African Community 1967.
 9. Gårdlösa

  Gårdlösa, järnåldersboplats i Smedstorps socken, Skåne.
 10. Mariupil

  Mariupil, ryska Mariupol, 1948–89 Zjdanov, stad i sydöstra Ukraina; 455 100 invånare (2015).