1. kemisk evolution

  kemisk evolution, utvecklingsprocess ledande till sådana kemiska föreningar som möjliggjort uppkomsten av liv på jorden.
 2. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 3. Kodacolor

  Kodacolor ®, negativ färgfilm utvecklad av Kodak på 1940-talet.
 4. rullpall

  rullpall, lastpall försedd med hjul och vanligen även med grindar som bildar en behållare.
 5. halvledarteknik

  halvledarteknik, sammanfattande benämning på ett teknikområde som omfattar såväl tillverkning av halvledarkomponenter som deras användning vid konstruktion av elektroniska kretsar.
 6. vitroporslin

  vitroporslin, porslin som liknar fältspatporslin men är mer ogenomskinligt och kan ha en viss vattenabsorption, dock högst 0,5 viktprocent.
 7. farmakokinetik

  farmakokinetik, en inom farmakologin använd term för studiet av hur läkemedlens koncentrationer i organismen förändras under tidsförloppet från tillförsel till slutlig elimination.
 8. Everglades

  Everglades, träsk- och savannområde i södra Florida, USA; ca 10 000 km 2.
 9. ellok

  ellok, elektrolok, eldrivet dragfordon för järnväg.

 10. Östafrikanska utvecklingsbanken

  Östafrikanska utvecklingsbanken, engelska East African Development Bank (EADB), Kampala, regional utvecklingsbank för Rwanda, Kenya, Tanzania och Uganda, inrättad efter tillkomsten av East African Community 1967.