1. hattar och mössor

  hattar och mössor kallades de politiska partierna i Sverige under frihetstiden.
 2. möss

  möss är namnet på flera små släktingar till råttorna.
 3. Möss och människor

  Möss och människor, Of Mice and Men, roman av den amerikanske författaren John Steinbeck, utgiven 1937.

 4. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 5. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 6. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 7. rävar

  rävar är flera olika släkten hunddjur.
 8. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 9. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 10. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.