1. möta

  mö`ta verb mötte mött, pres. möter ORDLED: möt-er SUBST.: mötande; möte (till 1--3)
  Svensk ordbok
 2. möta upp

  möta upp´ verb mötte mött, pres. möter ORDLED: möt-er
  Svensk ordbok
 3. mötas

  mö`tas verb möttes mötts, pres. möts ORDLED: möt-as SUBST.: möte
  Svensk ordbok
 4. möte

  möte, dvs. det slumpvisa mötet med en annan människa, ett djur eller ett föremål som i traditionen tillagts magisk eller ominös innebörd, har spelat en stor roll i de flesta kulturers övertro, varvid man främst brukat skilja mellan goda och onda möten.
 5. möte

  möte, benämning på de indelta truppförbandens årliga vapenövningar enligt förordningen den 20 oktober 1680.
 6. Skänninge möte

  Skänninge möte, kyrkomöte sammankallat 1248 av den påvlige legaten Vilhelm av Sabina för att reglera de kyrkliga förhållandena i Sverige i överensstämmelse med den kanoniska rätten.
 7. Uppsala möte 1593

  Uppsala möte 1593, möte sammankallat av hertig Karl (sedermera Karl IX) för att skapa religiös enhet i landet efter Johan III:s försök att införa reformkatolsk gudstjänst (se liturgiska striden).
 8. till mötes

  till mö`tes äv. tillmö`tes adv. ORDLED: till möt-es, till--möt-es
  Svensk ordbok
 9. möte

  mö`te subst. ~t ~n ORDLED: möt-et
  Svensk ordbok
 10. klitoris

  klitoris är en avlång bildning som ingår i de yttre och inre könsorganen hos kvinnor och alla andra däggdjurshonor.