1. mach

  mach [mak´] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. Mach-vågor

  Mach-vågor, ljudvågor i strömningsfält, ofta med inneslutande av stötvågor.
 3. Mach-front

  Mach-front , vågfront i överljudsströmning, vanligen inkluderande eventuella stötvågor.
 4. Mach-kon

  Mach-kon, Mach-våg utgående från en punkt.
 5. Ernst Mach

  Mach, Ernst, 1838–1916, österrikisk fysiker och filosof.
 6. Machs princip

  Machs princip, hypotes uppställd av Ernst Mach 1883 för att förklara varför kroppar måste accelereras av en kraft för att deras rörelse skall ändras, dvs. varför de har ”tröghet”.
 7. machtal

  machtal, Ma (tidigare ofta M), dimensionslöst tal, av betydelse särskilt inom aerodynamiken, definierat som kvoten mellan en karakteristisk strömningshastighet och ljudhastighet.
 8. machicoulis

  machicoulis , försvarsanordning i äldre befästningar, bestående av ett högt placerat och från murverket utskjutande bröstvärn, försett med öppningar i golvet.
 9. Machairous

  Machairous, Makerus, fästning uppförd av Alexander Janneus ca 90 f.Kr. på ett svårtillgängligt berg (nuvarande Mishmaqa) öster om Döda havet, ca 25 km sydväst om Madaba i nuvarande Jordanien.
 10. machaeridier

  machaeridier, Machaeridia, utdöd djurgrupp med oklar systematisk ställning, som fanns från ordovicium till karbon (för ca 510–290 miljoner år sedan).