1. Machu Picchu

  Machu Picchu, ruinstad ca 70 km nordväst om Cuzco, Peru, uppförd i inkariket omkring 1450.
 2. macho

  macho, kännetecknad av machismo.
 3. machismo

  machismo, aggressivt manlighetsideal, särskilt förknippat med ibero-amerikansk kultur.
 4. Niccolò Machiavelli

  Machiavelli, Niccolò, född 3 maj 1469, död 21 juni 1527, italiensk statsman, historiker och filosof.
 5. machiavellism

  machiavellism , något som står i överensstämmelse med Machiavellis läror.
 6. machtal

  machtal, Ma (tidigare ofta M), dimensionslöst tal, av betydelse särskilt inom aerodynamiken, definierat som kvoten mellan en karakteristisk strömningshastighet och ljudhastighet.
 7. deus ex machina

  deus ex machina, uttryck hämtat från den antika teatern, vars tragiska konflikt upplöstes genom gudarnas ingripande.
 8. mach

  mach [mak´] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 9. Machs princip

  Machs princip, hypotes uppställd av Ernst Mach 1883 för att förklara varför kroppar måste accelereras av en kraft för att deras rörelse skall ändras, dvs. varför de har ”tröghet”.
 10. machete

  machete, huggkniv, vanligen använd vid skogsröjning och plantagearbete i Syd- och Centralamerika.