1. machtal

  machtal, Ma (tidigare ofta M), dimensionslöst tal, av betydelse särskilt inom aerodynamiken, definierat som kvoten mellan en karakteristisk strömningshastighet och ljudhastighet.
 2. machtal

  machtal [mak`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mach--tal-et
  Svensk ordbok
 3. överljudsflygplan

  överljudsflygplan, flygplan som kan överskrida ljudets hastighet (machtal 1).

 4. ljudvall

  ljudvall, kraftig motståndsökning som ett flygplan utsätts för då det passerar från underljudsfart till överljudsfart.

 5. dimension

  dimension, inom geometrin ett uttryck för hur många värden som behövs för att bestämma ett läge inom en geometrisk storhet.
 6. Draken

  Draken, svenskt ensitsigt stridsflygplan.
 7. Ma

  Ma, egentligen Ma, beteckning för machtal, Ma =  v/ c, där v är hastigheten, farten i ett visst fall, och c är ljudhastigheten.
 8. vindtunnel

  vindtunnel, experimentellt hjälpmedel i aerodynamisk forskning och vid utveckling av främst flygplan.
 9. värmevallen

  värmevallen, oegentlig benämning på den hastighet över vilken en flygfarkosts ytstruktur uppvärms så mycket att dess hållfasthet minskar.
 10. karakteristiska tal

  karakteristiska tal, tidigare dimensionslösa parametrar, en grupp ”dimensionslösa storheter” (med SI-enheten 1, som dock vanligen utelämnas).