1. Edom

    Edom, namn på ett land söder om Döda havet, men även på landets folk (edomiterna).

  2. Psaltaren

    Psaltaren, en av Gamla Testamentets böcker.
  3. Galileen

    Galileen, hebreiska Ha-Galil, bibliskt namn (fortfarande i bruk) på ett landskap i norra Palestina som nu utgör den nordligaste delen av staten Israel.