1. magasin

  magasin, inom vapentekniken behållare för patroner på hel- och halvautomatiska vapen.
 2. magasin

  magasin, en i flera språk använd benämning på tidskrifter, vanligen med varierat innehåll.
 3. magasinskoefficient

  magasinskoefficient, det uttagbara grundvattnets volymandel av ett grundvattenförande jord- eller berggrundslager.
 4. Magasin 3

  Magasin 3, konsthall i Stockholm, startad 1987, där en grupp privata finansiärer driver en regelbunden men sparsmakad utställningsverksamhet.
 5. magasin

  magasin, utrymme, särskilt byggnad, för förvaring.
 6. magasin

  magasin, se vattenmagasin.
 7. magasin

  magasin, programtyp i radio och TV, se magasinsprogram.
 8. magasin

  magasi´n subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: magas-in-et
  Svensk ordbok
 9. Katolskt magasin

  Katolskt magasin, tidning för Stockholms katolska stift.
 10. Tidens Magasin

  Tidens Magasin, kulturtidskrift, redigerad av Karl Johan Rådström och utgiven 1928–29 var fjortonde dag på Tidens förlag.