1. magisk kvadrat

  magisk kvadrat, kvadrat indelad i rutor med olika tal i varje, ordnade så att en kombination (oftast addition) av talen i vilken som helst vågrät eller lodrät rad eller någon av de två huvuddiagonalerna ger samma resultat.
 2. Svensk magisk cirkel

  Svensk magisk cirkel, sammanslutning för trollkonstnärer, se SMC.
 3. magisk

  ma´gisk adj. ~t ORDLED: mag-isk
  Svensk ordbok
 4. magisk teater

  magisk teater, specialteater med tekniskt avancerad utrustning för magisk underhållning.
 5. magisk realism

  magisk realism, litterär stilriktning (termen införd av Massimo Bontempelli).
 6. magisk realism

  magisk realism, karakteriserande beteckning för en typ av konstnärlig gestaltning.
 7. magiskt öga

  magiskt öga, katodstrålerör med speciell utformning som förr användes som avstämningsindikator i radioapparater med elektronrör samt som inspelningsindikator på bandspelare.
 8. magiska tal

  magiska tal, i fysiken de antal neutroner eller protoner i atomkärnan som motsvarar särskilt stabila strukturer och slutna skal.
 9. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 10. Aladdin

  Aladdin, arabiska ˙Alāʻ ad-Dīn, huvudpersonen i en saga i ”Tusen och en natt”.