1. magknip

  ma`gknip subst. ~et ORDLED: mag--knip-et
  Svensk ordbok
 2. flen

  flen, ett gammalt nordiskt sjukdomsnamn, som av de äldsta beläggen att döma (1600-talet) ursprungligen använts om olika slags bölder, svulster och knölar, t.ex. struma och reumatiska förändringar.
 3. knip

  knip subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: knip-et
  Svensk ordbok