1. magnetosfären

  magnetosfären, den närmaste rymden kring jorden vilken domineras av det geomagnetiska fältet.
 2. magnetosfär

  magnetosfär uppstår genom jordens magnetfält och solvinden.
 3. norrsken

  norrsken, aurora borealis, och sydsken, aurora australis, med det gemensamma namnet polarsken, ljusfenomen på himlen som företrädesvis kan ses i jordens polarområden.
 4. satellit

  satellit, naturlig eller konstgjord kropp i bana kring en planet.
 5. solfläck

  solfläck, område i solens fotosfär med sänkt temperatur, vilket därför ter sig mörkare än den hetare omgivningen.

 6. solvinden

  solvinden, den ström av partiklar som ständigt strömmar från solen ut i solsystemet.
 7. geomagnetism

  geomagnetism, beteckning för fenomen som sammanhänger med det magnetiska fält som observeras vid jordytan och i den jordnära rymden.
 8. Titan

  Titan, Saturnus VI, solsystemets näst största måne och den överlägset största av planeten Saturnus månar, upptäckt 1655 av Christiaan Huygens.
 9. jonosfären

  jonosfären, den yttersta delen av jordatmosfären i höjdområdet ca 70–1 000 km, där gasen är delvis joniserad så att det där finns fria elektroner och joner.
 10. kosmisk strålning

  kosmisk strålning, genomträngande joniserande strålning av utomjordiskt ursprung, upptäckt 1912–13 bland annat med hjälp av ballonger av Victor F. Hess.