1. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.

 2. majoritetsregering

  majoritetsregering, regering i ett parlamentariskt system där de i regeringen ingående partierna tillsammans utgör majoritet i parlamentet.
 3. majoritet

  majoritet, flertal, flest av de röstande; motsats: minoritet.
 4. första maj

  första maj, arbetarrörelsens demonstrationsdag.

 5. majoritetsspråk

  majoritetsspråk, språk som i ett flerspråkigt samhälle används av den dominerande befolkningsgruppen.
 6. maj

  maj är årets femte månad i vår kalender.
 7. Maj Bylock

  Bylock, Maj, 1931–2019, författare.

 8. majs

  majs, Zea mays, art i växtfamiljen gräs.

 9. majrevolten

  majrevolten, i Frankrike majhändelserna ( les événements de mai 1968), benämning på studentoroligheter, storstrejk och politisk kris i Frankrike i maj–juni 1968.
 10. Maj Sjöwall

  Sjöwall, Maj, född 25 september 1935, död 29 april 2020, författare och översättare.