1. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 2. maktfördelningsläran

  maktfördelningsläran, läran att inflytandet skall vara delat för att friheten skall bevaras.
 3. MAK

  MAK, förkortning för Österreichisches Museum für angewandte Kunst, museum för konsthantverk i Wien.
 4. makromolekyl

  makromolekyl, jättemolekyl vanligen innehållande tusentals atomer.
 5. maktdelning

  maktdelning, uppdelning av makten i staten mellan olika organ med skilda funktioner, t.ex. styrande, lagstiftande och dömande makt.
 6. makroekonomisk teori

  makroekonomisk teori, den del av nationalekonomin som syftar till att förklara den övergripande och samlade utvecklingen i ekonomin.
 7. makroevolution

  makroevolution, markant, ibland snabb utveckling av strukturer hos organismer som ger upphov till nya arter eller artgrupper av högre taxonomiska nivåer, såsom släkten.
 8. Makedonien

  Makedonien, namn på den historiska regionen Makedonien och till 2019 även på landet Nordmakedonien.

 9. Maksim Gorkij

  Gorkij, Maksim, pseudonym för Aleksej Maksimovitj Pesjkov, född 16 mars 1868 (gamla stilen), död 14 juni 1936, rysk författare.
 10. mak

  mak subst., ingen böjning
  Svensk ordbok