1. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 2. maktdelning

  maktdelning, uppdelning av makten i staten mellan olika organ med skilda funktioner, t.ex. styrande, lagstiftande och dömande makt.
 3. maktfördelningsläran

  maktfördelningsläran, läran att inflytandet ska vara delat för att friheten ska bevaras.

 4. maktbalans

  maktbalans, samhällsvetenskaplig term som främst avser mellanstatliga förbindelser.
 5. makroevolution

  makroevolution, markant, ibland snabb utveckling av strukturer hos organismer som ger upphov till nya arter eller artgrupper av högre taxonomiska nivåer, såsom släkten.
 6. makrofag

  makrofag, traditionell benämning på sådana fagocyter som finns i kroppsvävnader förutom i blodet.
 7. Makedonien

  Makedonien, historisk region på Balkanhalvön, i sin största utsträckning omfattande större delen av nuvarande Grekland, södra delen av nuvarande Nordmakedonien samt delar av nuvarande Albanien och Bulgarien.

 8. makaonfjäril

  makaonfjäril, Papilio machaon, art i familjen riddarfjärilar.
 9. makroekonomisk teori

  makroekonomisk teori, den del av nationalekonomin som syftar till att förklara den övergripande och samlade utvecklingen i ekonomin.
 10. makromolekyl

  makromolekyl, jättemolekyl vanligen innehållande tusentals atomer.