1. maktlös

  mak`tlös adj. ~t ORDLED: makt--lös
  Svensk ordbok
 2. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 3. alienation

  alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet.
 4. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 5. anomi

  anomi, samhälleligt tillstånd av regellöshet eller normlöshet.
 6. centralisering

  centralisering, koncentration eller samling av service, befolkning eller inflytande till en viss punkt.
 7. Sarajevo

  Sarajevo, huvudstad i republiken Bosnien och Hercegovina; 300 900 invånare (2012).

 8. indianreservat

  indianreservat, områden som reserverats för indianer.

 9. massamhälle

  massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar.
 10. Anne Charlotte Leffler

  Leffler, Anne Charlotte, född 1 oktober 1849, död 21 oktober 1892, författare.