1. maktlös

  mak`tlös adj. ~t ORDLED: makt--lös
  Svensk ordbok
 2. James Cagney

  Cagney, James, 1899–1986, amerikansk skådespelare.

 3. klassförtryck

  klassförtryck, inom främst marxistisk teori benämning på förhållandet att en samhällsklass genom sitt inflytande över den materiella produktionen och dess resultat kan tvinga andra klasser till fattigdom och försakelser, politisk maktlöshet och kulturell osjälvständighet eller utarmning.
 4. Guangxu

  Guangxu, benämning på kinesisk regeringsperiod 1875–1909, även använt som namn på kejsaren under denna period.

 5. Berit Spong

  Spong, Berit, 1895–1970, författare.
 6. Karin Thelander

  Thelander, Karin, född Vallner, 1916–71, författare.
 7. Anderz Harning

  Harning, Anderz, 1938–92, författare, kåsör i Dagens Nyheter från 1982.
 8. Jiří Šotola

  Šotola, Jiří, 1924–89, tjeckisk författare.
 9. Erik Helmerson

  Helmerson, Erik, född 1967, journalist och författare.
 10. katatymi

  katatymi, inverkan av ett känsloladdat komplex (”öm punkt”) på upplevelsen av och reaktionen på livshändelser.