1. makulera

  makulera, kassera (trycksak); göra (värdehandling) ogiltig.
 2. makulera

  makule´ra verb ~de ~t ORDLED: makul-er-ar SUBST.: makulerande, makulering
  Svensk ordbok
 3. poststämpel

  poststämpel, stämpel främst avsedd för makulering av frimärken.
 4. frimärke

  frimärke, frankotecken som utges av Posten och används för att erlägga befordringsavgift för försändelser eller avgifter för andra postala tjänster.
 5. precancel

  precancel, frimärke som med ett stämpelliknande eller annat påtryck är makulerat redan innan utlämnandet till postkunden.
 6. lösenfrimärke

  lösenfrimärke, frimärke som användes 1874–91 som avgift för ofrankerad eller otillräckligt frankerad postförsändelse.
 7. Helvi Hämäläinen

  Hämäläinen, Helvi, 1907–98, finsk författare.
 8. brevstämpling

  brevstämpling sker i den dubbla avsikten att dels makulera frimärken respektive valörstämpel på postkort, postbrev och frankokuvert, dels ange avgångsort och avgångsdatum.
 9. giftbok

  gif`tbok subst. ~en giftböcker ORDLED: gift--bok-en
  Svensk ordbok
 10. makulatur

  makulatu´r subst. ~en ORDLED: makul-at-ur-en
  Svensk ordbok