1. malm

  malm är en bergart eller ett mineral som finns i naturen och som innehåller så mycket av en eller flera metaller att det är lönsamt att bryta.

 2. Malmö

  Malmö, kommun i Skåne (Skåne län).

 3. malm

  malm, geologisk epok omfattande den yngsta delen av perioden jura.
 4. Malmö

  Malmö, centralort (stad) i Malmö kommun, Skåne (Skåne län); 301 706 invånare (2016).

 5. Malmö FF

  Malmö FF, Malmö fotbollförening (MFF), bildad 1910.

 6. malmbildning

  malmbildning, geologisk process i eller på jordskorpan som leder till att metallhaltiga mineral bildas eller anrikas i sådan mängd att de bildar malm.
 7. Malmö allmänna sjukhus

  Malmö allmänna sjukhus, MAS, sedan 1994 Universitetssjukhuset MAS, UMAS, regionsjukhus som 2008 hade ca 900 vårdplatser och ca 7 200 anställda.
 8. malm

  malm, äldre (oegentlig) benämning på mässingsliknande legeringar mellan koppar, tenn och ibland bly och zink, som användes till ljusstakar m.m.
 9. malm

  malm, i ortnamnssammanhang m.m. ett ord som har ursprungligt sammanhang med roten i verbet mala och alltså egentligen betyder ’något sönderkrossat’.
 10. Malmberget

  Malmberget är en tätort i Gällivare kommun i Lappland och har cirka 6 000 invånare.