1. man

  man, det längre och kraftigare hår eller tagel som bl.a. hästdjuren har på halsens översta rand.
 2. Manhattanprojektet

  Manhattanprojektet, engelska Manhattan Project, täcknamn för det projekt som inleddes av den amerikanske presidenten Roosevelt 1941 och som utnyttjade den nya kärnfysiken för att framställa en atombomb.
 3. mantel

  mantel, jordmanteln, den skalformiga delen av jorden mellan dess skorpa och kärna, dvs. mellan ca 10–50 km djup och 2 890 km djup.
 4. maneter

  maneter, Scyphozoa, klass nässeldjur som har världsvid utbredning i alla hav och som omfattar ca 200 arter i ordningarna bägarmaneter, ringmaneter, skivmaneter, lungmaneter och kubmaneter; kubmaneter får dock numera ofta utgöra en egen klass.

 5. god man

  god man, förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall.
 6. mangrove

  mangrove, skogstyp på löst underlag (från sand till gyttja) inom tidvattenbältet vid tropiska–subtropiska kuster och intill brackvattendelarna av floder som faller ut där.
 7. mantra

  mantra, helig vers, formel, ord eller stavelse i hinduism och buddhism.
 8. tredje man

  tredje man, inom juridiken benämning på den person som inte är part i ett avtal eller själv deltar i samband med avtalets ingående.
 9. mandeism

  mandeism, mandéernas religion.
 10. Manchester

  Manchester, stad i nordvästra England, Storbritannien; 551 900 invånare (2021).