1. MAN

  MAN, tyskt industriföretag, se MAN-koncernen.
 2. Man

  Man, medeltida kungarike, se Isle of Man.
 3. Man

  Man, ö i Irländska sjön, se Isle of Man.
 4. Man

  Man, antropologisk tidskrift, utgiven i London sedan 1901.
 5. man

  man, det längre och kraftigare hår eller tagel som bl.a. hästdjuren har på halsens översta rand.
 6. man

  3ma´n subst. ~en ~ar ORDLED: man-en
  Svensk ordbok
 7. man

  2man´ pron.
  Svensk ordbok
 8. man

  1man´ subst. ~nen, män ibl. ~nar el. man, best. plur. männen ibl. ~narna ORDLED: mann-en
  Svensk ordbok
 9. Man Ray

  Man Ray , amerikansk fotograf och konstnär, se Ray.
 10. MAN-koncernen

  MAN-koncernen, MAN, tysk tillverkare av bl.a. lastbilar, bussar, fartygsmotorer (MAN B & W Diesel), tryckpressar (MAN Roland) och industrianläggningar.