1. MAN

  MAN, tyskt industriföretag, se MAN-koncernen.
 2. mandat

  mandat betyder uppdrag eller order.
 3. Man

  Man, ö i Irländska sjön, se Isle of Man.
 4. mandatperiod

  mandatperiod, tidsperiod för en vald parlamentarisk församlings uppdrag efter ett val.
 5. maneter

  maneter, Scyphozoa, klass nässeldjur som har världsvid utbredning i alla hav och som omfattar ca 200 arter i ordningarna bägarmaneter, ringmaneter, skivmaneter, lungmaneter och kubmaneter; kubmaneter får dock numera ofta utgöra en egen klass.
 6. man

  man, det längre och kraftigare hår eller tagel som bl.a. hästdjuren har på halsens översta rand.
 7. mantra

  mantra, helig vers, formel, ord eller stavelse i hinduism och buddhism.
 8. manufaktur

  manufaktur, i allmän betydelse industriell tillverkning.
 9. god man

  god man, förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall.
 10. Manhattanprojektet

  Manhattanprojektet, engelska Manhattan Project, täcknamn för det projekt som inleddes av den amerikanske presidenten Roosevelt 1941 och som utnyttjade den nya kärnfysiken för att framställa en atombomb.