1. manuskript

  manuskript eller manus är den text man utgår ifrån när man ska spela in en film eller sätta upp en teaterpjäs.
 2. manuskript

  manuskript är en skriven text som ska tryckas eller läsas upp.
 3. manuskript

  manuskrip´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: manu-skript-et
  Svensk ordbok
 4. David

  David var kung i Israel och styrde landet 1005–965 före Kristus.
 5. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 6. Saladin

  Saladin ( Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf), 1138–93, sultan av Egypten och Syrien, grundare av ayyubiddynastin (1169).
 7. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 8. åderlåtning

  åderlåtning, flebotomi, venesektion, venaesectio, förr ofta använd behandlingsmetod som gick ut på att man tappade blod från patienten.
 9. Artursagan

  Artursagan, Artussagan,benämning på det omfattande medeltida berättarstoff av keltiskt ursprung som anknyter till sagogestalten kung Artur och hans riddare.

 10. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.