1. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.
 2. mar

  mar, göl, kärr, grund havsvik.
 3. Mars

  Mars, italisk krigsgud, en av det antika Roms främsta gudomligheter.
 4. mara

  mara, övernaturligt, vanligtvis kvinnligt väsen, som sades ”rida” sovande (men också hästar nattetid), varvid en svår ångest- och kvävningskänsla uppstod.
 5. mara

  mara, ” pampashare”, Dolichotis patagonum, art i gnagarfamiljen marsvin.
 6. semester

  semester, arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.
 7. Jean Paul Marat

  Marat, Jean Paul, 1743–93, fransk tidningsman och revolutionspolitiker.
 8. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 9. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 10. solsystemet

  solsystemet, solen och dess närmaste omgivning i Vintergatan, utåt begränsat av Oorts kometmoln, cirka 1 ljusår från solen.