1. markera

  markera [-ke´-] verb ~de ~t ORDLED: mark-er-ar SUBST.: markerande, markering
  Svensk ordbok
 2. markerad

  markerad (tyska markiert).
 3. markerad

  markerad [-ke´-] adj. markerat ORDLED: mark-er-ad
  Svensk ordbok
 4. vinkel

  vinkel är en ”figur” som bildas mellan två räta linjer som möter varandra i en punkt.
 5. transformatorstation

  transformatorstation, inom elektrotekniken en station i ett eldistributionsnät med en eller flera transformatorer.
 6. gånggrift

  gånggrift, en form av megalitgrav (storstensgrav) från yngre stenåldern.
 7. kosackvalet

  kosackvalet, benämning på 1928 års andrakammarval i Sverige.
 8. Greenwichmeridianen

  Greenwichmeridianen, sedan 1884 jordens geografiska nollmeridian för longitudbestämning och tideräkning.
 9. hemoglobin

  hemoglobin, Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna (erytrocyterna) och ger blodet dess röda färg.
 10. akvifer

  akvifer, geologisk bildning med grundvatten som kan utvinnas i användbar mängd.