1. marknadsföring

  marknadsföring, dels en funktion i företag och organisationer, dels en deldisciplin inom ämnet företagsekonomi.
 2. e-marknadsföring

  e-marknadsföring, detsamma som Internetmarknadsföring.
 3. vilseledande marknadsföring

  vilseledande marknadsföring, detsamma som otillbörlig marknadsföring.
 4. industriell marknadsföring

  industriell marknadsföring, detsamma som business to business.
 5. otillbörlig marknadsföring

  otillbörlig marknadsföring, vilseledande marknadsföring, brott som strider mot god affärssed eller är otillbörlig på annat sätt.
 6. global marknadsföring

  global marknadsföring, form av internationell marknadsföring där företagen är globalt inriktade avseende sin strategiutveckling och dess genomförande.
 7. intern marknadsföring

  intern marknadsföring, marknadsföring som riktas inåt ett företag, till personalen.
 8. internationell marknadsföring

  internationell marknadsföring,marknadsföringsaktiviteter som överskrider nationsgränser.
 9. marknadsföring av producentvaror

  marknadsföring av producentvaror, detsamma som business to business.
 10. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.