1. marknadsföring

  marknadsföring, dels en funktion i företag och organisationer, dels en deldisciplin inom ämnet företagsekonomi.
 2. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

 3. intern marknadsföring

  intern marknadsföring, marknadsföring som riktas inåt ett företag, till personalen.
 4. e-marknadsföring

  e-marknadsföring, detsamma som Internetmarknadsföring.
 5. global marknadsföring

  global marknadsföring, form av internationell marknadsföring där företagen är globalt inriktade avseende sin strategiutveckling och dess genomförande.
 6. vilseledande marknadsföring

  vilseledande marknadsföring, detsamma som otillbörlig marknadsföring.
 7. otillbörlig marknadsföring

  otillbörlig marknadsföring, vilseledande marknadsföring, brott som strider mot god affärssed eller är otillbörlig på annat sätt.
 8. industriell marknadsföring

  industriell marknadsföring, detsamma som business to business.
 9. internet

  internet är ett internationellt nätverk som datorer kan utbyta information genom.

 10. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.