1. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.

 2. mas

  mas, mjölnarmatti, ett svenskt kortspel med 2–4 deltagare.
 3. massa

  massa, den egenskap hos materien som påverkas av gravitationskraften ( tung massa) och som motsätter sig rörelseändringar ( trög massa).
 4. masspektrometri

  masspektrometri, masspektroskopi, MS, metod för bestämning av enskilda positiva eller negativa joners massor med masspektrometer.
 5. masugn

  masugn, hytta, schaktugn för framställning av smält råjärn (tackjärn) genom reduktion av järnmalm med kol i form av koks eller träkol.
 6. masstal

  masstal, nukleontal, antalet nukleoner (protoner, Z, och neutroner, N) i en atomkärna, vanligen betecknat med A; A=Z+N.
 7. maskrosor

  maskrosor, Taraxacum, släkte korgblommiga växter med över 1 000 s.k. småarter i norra tempererade regionen och tempererade trakter av Sydamerika.
 8. massutdöende

  massutdöende, skeende där representanter för vissa organismgrupper relativt hastigt dör ut.

 9. maskar

  maskar, ursprungligen Linnés klass Vermes, som omfattade många olika djurgrupper.
 10. maskros

  maskros, se maskrosor.