1. mas

  mas, detsamma som skattmas.
 2. mas

  mas, mjölnarmatti, ett svenskt kortspel med 2–4 deltagare.
 3. mas

  mas, dalmas, dalkarl, invånare i (övre) Dalarna; den som bor i södra Dalarna kallas rumpmas.
 4. MAS

  MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
 5. mas

  2mas subst. ~en ORDLED: mas-en
  Svensk ordbok
 6. mas

  1mas subst. ~en ~ar ORDLED: mas-en
  Svensk ordbok
 7. Mas d’Azil

  Mas d’Azil, ort i södra Frankrike på Pyrenéernas nordsluttning, 60 km söder om Toulouse.
 8. Universitetssjukhuset MAS

  Universitetssjukhuset MAS, annan benämning på Malmö allmänna sjukhus.
 9. maser

  maser, förstärkare eller generator av elektromagnetisk strålning, vanligen mikrovågor.
 10. maserur

  maserur, tidmätare, en typ av atomur som utnyttjar den frekvens som erhålls vid övergångar mellan två s.k. hyperfinstrukturnivåer hos en atom. Se atomur och maser.