1. maskin

  maskin, mekanisk anordning för att omvandla energi eller utföra arbete.
 2. maskininlärning

  maskininlärning, inom datavetenskapen studiet av algoritmer för datorinlärning baserat på stora mängder data i syfte att göra förutsägelser och prognoser.

 3. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 4. CNC-maskin

  CNC-maskin, datorstyrd eller numeriskt styrd verktygsmaskin.
 5. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 6. maskinkod

  maskinkod, i datorsammanhang program som direkt kan tolkas och utföras av maskinvaran i en dator.
 7. molekylär maskin

  molekylär maskin, samling av ett distinkt antal molekylära komponenter designade för att utföra maskinlika rörelser (output) som resultat av yttre stimuli (input).

 8. maskingevär

  maskingevär, i allmänt, ej militärt språkbruk stundom förekommande benämning på kulspruta eller kulsprutepistol.
 9. maskinöversättning

  maskinöversättning, engelska machine translation (MT), automatisk översättning, översättning mellan språk utförd av dator.

 10. elektrisk maskin

  elektrisk maskin, se elektriska maskiner.