1. mastit

  mastit, detsamma som bröstkörtelinflammation eller juver­inflammation.
 2. grisningsfeber

  grisningsfeber, difeber , den vardagliga benämningen på den vanligaste orsaken till mjölkbrist hos sugga efter förlossningen.
 3. bröstkörtelinflammation

  bröstkörtelinflammation, mastit, inflammation till följd av bakteriell infektion som inträffar nästan bara hos ammande kvinnor och ofta kallas mjölkstockning.
 4. agalakti

  agalakti, agalorré, brist på mjölk eller upphörd mjölkutsöndring hos den nyförlösta eller ammande kvinnan.

 5. nötkreatur

  nötkreatur, ko, tamko, nötboskap, tamboskap, Bos taurus, art i hovdjursfamiljen slidhornsdjur, underfamiljen oxdjur.

 6. endotoxinemi

  endotoxinemi förekomst i blodet av endotoxiner, giftiga ämnen som härrör från gramnegativa bakterier.
 7. svampsjukdomar

  svampsjukdomar, mykoser, infektionssjukdomar hos människor och djur orsakade av en- eller flercelliga svamparter, inom medicinen med den generella benämningen fungus.
 8. amning

  amning, bröstuppfödning av spädbarn.
 9. mykoplasmainfektioner

  mykoplasmainfektioner, sjukdomar orsakade av bakterier tillhörande familjen Mycoplasmataceae.
 10. fibroadenos

  fibroadenos, cystisk bröstkörtelsjukdom, cystisk mastopati, fibrocystisk sjukdom, mammardysplasi, benämningar på ett brett spektrum av strukturella förändringar i bröstkörteln hos kvinnan, där de talrika termerna avspeglar de stora variationerna i sjukdomens förlopp och förändringarnas utseende.