1. matt

  matt är någon som är mycket trött och svag.
 2. matt

  matt, schackterm: om kungen schackas och inte kan ta sig ur schacken är den matt och partiet är förlorat.
 3. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 4. Matt Damon

  Damon, Matthew (Matt), född 1970, amerikansk skådespelare och manusförfattare.

 5. Matteusevangeliet

  Matteusevangeliet, egentligen Evangelium enligt Matteus, det första av de s.k. synoptiska evangelierna i Nya Testamentet.
 6. mattor

  mattor, golvbeläggningar av olika material.
 7. Matteus

  Matteus, evangelist, enligt den kyrkliga traditionen identisk med den Matteus som var en av Jesu tolv huvudlärjungar (se de tolv) och apostel.
 8. Matterhorn

  Matterhorn, franska Mont Cervin, italienska Monte Cervino, bergstopp i Penninska alperna på gränsen mellan Schweiz och Italien; 4 478 m ö.h.
 9. Mattias Flink

  Flink, Mattias, född 1970, massmördare.
 10. matt

  1matt subst. ~en ORDLED: matt-en
  Svensk ordbok